VOP

art4all.sk je internetová stránka - ďalej len prevádzkovateľ. Stránka umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Je zakázaná inzercia: webovej stránky a loga firmy, erotických inzerátov, erotických pomôcok; livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí; pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie; liekov a potravinových doplnkov; cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu; Služby sú užívateľom poskytované zdarma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami art4all.sk alebo dobrými mravmi. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 8 mesiacov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb art4all.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb art4all.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré art4all.sk ponúka. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.